Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na warunki i zasady korzystania z plików cookie.

Warunki zwrotu produktów zakupionych w sklepie autogammasklep.pl

Pouczenie o odstąpieniu od umowy wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Jako Konsument (towar zakupiony w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni od dnia następnego od daty, w której:

 • odebrano zamówienie,
 • osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu,
 • otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane bądź wysyłane w częściach.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy powiadom nas o swojej decyzji przesyłając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Oświadczenie można wysłać do nas na skrzynkę email sklep@autogamma.pl lub dołączyć do zwracanego towaru.

Formularz odstąpienia od umowy dostępny tutaj:

Terminy oraz koszty

Produkt należy zwrócić w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia nam decyzji o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli przesyłka trafi do nas przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi koszt odesłania zwracanego produktu do magazynu. Odpowiada również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było konieczne stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacja Towaru

Klient ma prawo zareklamowania wadliwej rzeczy. Można skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę).

Rękojmia

Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacji (dostępnego poniżej) oraz dołączenia go do reklamowanego produktu:

Co powinna zawierać reklamacja?

 • dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (Imię i Nazwisko, dane kontaktowe),
 • dowód zakupu (paragon, FV, potwierdzenie płatności),
 • informacje dotyczące reklamowanego produktu wraz z numerem zamówienia,
 • wskazanie powodu reklamacji wraz opisem wady,
 • oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.

Zasady rozpatrywania reklamacji

Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta – zgodnie z wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Klienta towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

Jak i gdzie zwrócić produkt?

Zwrócić towar można w jeden z następujących sposób:

Odesłać lub dostarczyć osobiście pod adres :

 • Auto Gamma Zwroty
 • ul. Ciepłownicza 54
 • 31-574 Kraków
 • tel. 575 509 990

Prosimy o czytelne uzupełnienie formularza.
Również prosimy, aby zwracany towar został odpowiednio oraz należycie zabezpieczony tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem!

Wysyłka

Przed przystąpieniem do pakowania, proszę zrobić dokładne zdjęcia przedmiotów!

Zadbaj o bezpieczeństwo produktów i starannie spakuj je zgodnie z poniższymi wytycznymi

 • Użyj sztywnego nowego pudełka z nienaruszonymi klapami.
 • Zawiń każdy przedmiot osobno
 • Użyj odpowiedniego materiału amortyzującego, folia bąbelkowa itp.
 • Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do przesyłek
 • Nie używaj sznurka ani papierowych owinięć, lepiej sprawdzi się folia tzw. strecz
 • Umieść wewnątrz przesyłki Formularz reklamacyjny

lampa po regeneracji w pudełku